Mariages

Commune/Paroisse : RIONS [Gironde]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  TALET 1768 1 -
2.  TALLET 1767-1873 2 3
3.  TAMAIN 1782 1 -
4.  TANAVIT 1866 - 1
5.  TARGON 1792-1895 3 3
6.  TASTET 1824-1830 1 1
7.  TAUDIN 1782-1816 - 4
8.  TAULON 1902 - 1
9.  TAUZIN 1863-1893 5 1
10.  TECHENEY 1780 - 1
11.  TERRIER 1782-1818 3 4
12.  TESSIER 1840 - 1
13.  TEYSEDRE 1828 1 -
14.  TEYSSIER 1787-1893 7 5
15.  THIBAUD 1815 - 1
16.  THIBAUDEAU 1774-1777 - 2
17.  THIBAUT 1784 - 1
18.  THOMAS 1774-1785 - 2
19.  THOMASSON 1875 1 -
20.  TIAUT 1829 - 1
21.  TILHET 1805 - 1
22.  TILLAC 1766-1890 2 3
23.  TILLET 1837 1 -
24.  TISON 1776-1781 - 2
25.  TOLLET 1815 - 1
26.  TOUIGNAN 1837 - 1
27.  TOUPIAC 1842-1902 1 5
28.  TOUPIAS 1812 1 -
29.  TOURNIER 1895 1 -
30.  TOURTOIS 1883 - 1
31.  TOUYRIAC 1875 1 -
32.  TRANCHANT 1893-1898 1 1
33.  TREILLES 1862-1883 1 1
34.  TRIAS 1864 1 -
35.  TRINQUE 1771 - 1
36.  TROUBAT 1809 1 -
37.  TRUF 1890 1 -
38.  TUFEREAU 1767 1 -
39.  TULLET 1814 1 -
40.  TURBAUD 1782 - 1
41.  TURTAUT 1878 1 -
42.  TURTEAUT 1883 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)